Aurora Games X LOL#3

Aurora Games X LOL#3

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

Regulamin Turnieju Aurora Games X LOL#3

I. Definicje

1) Organizator – 

CYBERWOLVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


3) Kapitan – przewodniczący Drużyny, osoba decyzyjna w sprawach związanych z Drużyną, osoba pośrednicząca między Administratorem a wszystkimi zawodnikami w Drużynie Kapitana.

4) Drużyna – zespół składający się z 5 zawodników oraz (opcjonalnie) 3 zawodnikó rezerwowego

5) Administrator – osoba należąca do zespołu Organizatora, decyzyjna w sprawach związanych z Rozgrywkami

7) Zawodnik – każda osoba uczestnicząca w Rozgrywkach po pomyślnym przejściu Zapisów

8) Rozgrywki – całość Turnieju

9) Grupa – Publiczna grupa na Discord

    II. Zasady ogólne

Zmiany w regulaminie

Administracja i zapewnia sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, w każdym momencie trwania eliminacji z wyprzedzeniem.

Dodatkowo administracja zastrzega sobie prawo do wydawania werdyktów w

sytuacjach, których niniejszy regulamin nie przewiduje, przy zachowaniu zasad fair

play.

Administracja ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję, która jest nieodwołalna.

Zasada poufności korespondencji

Wszelka korespondencja Kapitana z Administracją (w tym protesty) jest uważana za ściśle tajną wewnątrz Drużyny. Publikacja takich materiałów poza obrębem Drużyny jest zabroniona bez wyraźnej zgody Administracji. Łamanie tej zasady będzie skutkowało ukaraniem Drużyny ostrzeżeniem, a w skrajnych przypadkach będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika bądź Drużyny. 

Kodeks postępowania

Organizator gwarantuje traktowanie Uczestników, Drużyn i Widzów przez

Administrację z szacunkiem i oczekuje wzajemnego szacunku pomiędzy

Uczestnikami, Drużynami i Widzami we wszystkich kanałach komunikacji. Cała

Drużyna bierze odpowiedzialność za zachowanie swoich Uczestników. W przypadku

uchybień dot. tego punktu przyznawane będą ostrzeżenia.

Dodatkowe umowy

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe umowy między Uczestnikami i/lub Drużynami w zakresie przebiegu rozgrywek, ani nie zgadza się na ich egzekwowanie. W przypadku spornych sytuacji Administracja może rozstrzygnąć pojawiający się spór odmiennie do ustaleń między Drużynami. W skrajnych przypadkach, gdzie nie będzie można czysto wyłonić, która ze stron ma rację Administracja może przyznać obustronnego walkowera, bądź zażądać ponownego rozegrania meczu.

Własność slota w Eliminacjach

Organizator uznaje, że właścicielem slota jest Kapitan. Nie uznajemy większości

graczy jako trzonu, który jest we władaniu slota. Pamiętać należy tu

szczególnie o minimalnej ilości Uczestników w Drużynie.

Kodeks postępowania

Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z

szacunkiem w stosunku do innych uczestników, widzów oraz administracji.

Gracz Administrator

Ze względów organizacyjnych zezwala się Administratorom na branie udziału . Jednocześnie Organizator zaznacza, że Administrator nie może być

sędzią we własnej sprawie i w postępowaniu przeciw Graczowi będącemu również

Administratorem zostaną zachowane wszelkie zasady obiektywności poprzez rozmowę z innymi Administratorami, zapewniamy bycie obiektywnymi w jakiejkolwiek sprawie związanej w trakcie turnieju.

Ważność

Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego regulaminu zostanie uznany całkowicie lub

częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to

ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub

niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego

treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.

Wpisowe

Drużyny którym udało się wygrać online zobowiązane są do przestrzegania zasad regulaminu. Drużyna może brać udział w turnieju tylko gdy zostanie zaakceptowana. Turniej jest darmowy !

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Turnieju (tj. danych udostępnionych przez poszczególnych Uczestników - w celu wzięcia udziału w Turnieju, jak również odebrania nagrody) jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzania Turnieju na zasadach określonych w Regulaminie.  Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić uczestnictwo w Turnieju lub odebranie nagród. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych  osobowych Uczestnika, udostępnionych Organizatorowi.  

Kontakt: biuro@cyberwolves.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktowania się odnośnie turnieju, głównie z kapitanami drużyn, oraz sporządzenia statystyk czy też informacji dla komentatora rozgrywek lub realizatora transmisji LIVE. Wypełnienie formularza jest obowiązkową procedurą, która ma na celu przeprowadzenie turnieju w jak najefektywniejszy sposób. Organizatorzy używać będzie danych zamieszczonych w formularzu tylko i wyłącznie w związku z turniejem. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych, oraz zobowiązuję się do nierozpowszechniania zgromadzonych danych.


Zasady rozgrywki – League of Legends

Przebieg turnieju
Mecze prowadzone są na serwerze EUNE
Rozgrywki prowadzone są systemem 5v5 (pięciu zawodników w drużynie).
Dopuszczalna ilość zawodników w drużynie wynosi 6 (5 + 3 rezerwowy).
Na mecz musi zjawić się 5 zawodników. Inna ilość nie jest dopuszczona do gry.  Wyjątkiem może być zezwolenie przeciwnej drużyny na rozegranie meczu.
Jeżeli drużyny nie dojdą do porozumienia to gracze z osłabionym składem automatycznie przegrywają spotkanie.
Gracze mogą należeć do tylko jednej drużyny.
Mecze drabinkowe rozgrywane są systemem BO1 (jedna mapa), drabinką SE (single elimination).
Drużyna, która przegra mecz/spotkanie, odpada z turnieju.
Mecze rozgrywane są w trybie Tournament Draft na mapie Summoner's Rift.
Każda drużyna ma 5 banów, zgodnie z Tournament Draftem.
Konto gracza musi posiadać, co najmniej 16 bohaterów.
O wyborze strony (Góra / Dół) decyduje zespół z większym seedem w przypadku rozgrywek offline, identyczna zasada stosowana będzie dla turnieju online.
Pauzę można wykorzystać tylko ze względów technicznych.
W przypadku nie pojawienia się przeciwnej drużyny na meczu(check in 15min) wygrywa drużyna, która pojawiła się na meczu o wskazanej porze.
Zabrania się modyfikowania ustawień graficznych w kliencie gry. W przypadku zmiany tych ustawień drużyna zostaje ukarana decyzją organizatora (włączając dyskwalifikacje). Inne zmiany są dozwolone, np. interfejs, sterowanie itp.
W sprawach nie określonych przez regulamin decyzję podejmują organizatorzy.
IV. Kontakt

Email – dawid@cyberwolves.pl
Twitter – https://twitter.com/Tour_Esport
Discord: Ksiądz#9622


V. Nagrody:


1, miejsce

- 5 graczy Słuchawki Aurora X10

- Waluta na stronie adekwatna do wygranych meczy

2. miejsce
5 graczy Słuchawki Aurora X3
Waluta na stronie adekwatna do wygranych meczy
 
3. miejsce
5 Podkładek Led MPG5

Reszta miejsc nie jest nagradzana.

Organizator pokrywa 1 koszt wysyłki nagród do paczkomatu. W przypadku niedostarczenia przesyłki przez inpost lub nieodebrania przez zawodnika kolejna wysyłka przechodzi na zawodnika.
Kapitan, którego drużyna zajeła miejsce od 1 do 3 zobowiązuje się do wysyłki informacji wysyłkowych w dniu turnieju.

Organizator zaobowiązuje się do wysłania nagród w ciągu 60 dni od otrzymania kompletnych informacji wysyłkowych.

Rozgrywki nie są powiązane lub sponsorowane przez Riot Games, Inc. lub League of Legends Esports.